En för alla och alla för en...

men vad hände med alla för alla?